สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.196.201.241
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  สมาชิก: 1

  บุคคลทั่วไป: 15
54.196.xxx.xxx
66.249.xx.xx
104.160.xx.xxx
217.182.xxx.xx
216.244.xx.xxx

  ทั้งหมด: 16
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

?block
เว็บโรงเรียน
ยังไม่มีข้อมูล
Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 กลุ่มนิเทศติดตามฯ  ชื่อ - สกุล  นายดำรง   ปักเขตานัง

ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  089-8634486
E-mail  damrongpak1@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
     ผู้อำนวยการกลุ่ม   ชื่อ - สกุล   นายมีชัย   พลภูงา

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  089-4223087
E-mail   meechai.p@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
 
   ชื่อ - สกุล  นายวิทยา   คชโครต

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  089-9436294
E-mail  wit2505@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
 
       
   ชื่อ - สกุล   นางรุ่งอรุญ   สิงห์สุพรรณ

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  086-2555359
E-mail  rung2298@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
   ชื่อ - สกุล   น.ส.ปราณี   วรรณปะเก

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  089-5741147
E-mail   pra4451@gmail.com
 
หน้าที่รับผิดชอบ
       
   ชื่อ - สกุล  นางลำไพ   วันจงคำ

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  081-9656950
E-mail

หน้าที่รับผิดชอบ
   ชื่อ - สกุล  นางศุภศิริ   ขามช่วง

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  057-9882406
E-mail  su_phasiri@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
       
   ชื่อ - สกุล  นายวิชาญ   ศรีอาภรณ์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  089-5757126
E-mail  wichansri@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
   ชื่อ - สกุล  นางดรณี   ปะสังติโย

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  081-2527266
E-mail  daranee_psty@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
       
   ชื่อ - สกุล  นางพคพร   คำยิ่ง

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  084-7917172
E-mail  june.2000@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
   ชื่อ - สกุล  นายครรชิต   ศรีกุลคร

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  083-3568960
E-mail  chitkan1@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
       
   ชื่อ - สกุล  นางสาวจันทราพร คำหา

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  
E-mail   

หน้าที่รับผิดชอบ
    ชื่อ - สกุล  น.ส.ไพรัช  

ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว

โทรศัพท์
E-mail

หน้าที่รับผิดชอบ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-11-05 (6268 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]