สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.147.147.224
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 15
54.147.xxx.xxx
184.22.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
112.206.xx.xx
91.237.xx.xxx

  ทั้งหมด: 15
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

?block
เว็บโรงเรียน
ยังไม่มีข้อมูล
Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 กลุ่มบริหารงานบุคคล


   นางรวิภา   กตารัตน์

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
            ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 091-0568565
E-mail tomkt2507@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ   ผู้อำนวยการกลุ่ม
   
 
นางพิภามนต์ เผ่าพงษ์อัครเดช

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
           ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  089-8439289
E-mail  k_wang_23@hotmail.com    

หน้าที่รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานสรรหา
                   บรรจุและแต่งตั้ง
 
  นางปราณี   ภัทราบุญญากุล

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
           ชำนาญการ

โทรศัพท์ 085-4608212
E-mail halkla10@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จ
                    ความชอบและทะเบียนประวัติ
              
  นายรัตนชัย  ทับมะโรง

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
            ชำนาญการ

โทรศัพท์  098-4147399
E-mail   thubma@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ งานเลื่อนวิทยฐานะ
                   งานประชุม อกศจ.
  น.ส.ธิชาภัสร์   วันทายุทธ

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
           ชำนาญการ

โทรศัพท์ 085-7483223
E-mail sasit_orn46@hotmail.com
 
หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
                    และกำหนดตำแหน่ง
       
  นางสาวสุรัตน์  เสนาฤทธิ์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
           ชำนาญการ

โทรศัพท์  093-4835229
E-mail  nangtanao101@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                    และงานทะเบียนประวัติ
  นางสาวมยุรี  ทบภักดิ์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
           ปฏิบัติการ
 
โทรศัพท์  092-9813844
E-mail   mayu.r@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ  การดำเนินการสรรหา
                   จัดจ้างลูกจ้างทุกประเภท
       
   นางสุจิตรตา   ธรรมจักร

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
           ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 088-5944025
E-mail   kaotang_kiku@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
                   ข้าราชการครูและบุคลากรฯ
   นางสาวอำนวยพร   มะโรงรัตน์

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
           ชำนาญงาน

โทรศัพท์  081-2681962
E-mail  cherryneedyou@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ  งานธุรการ/งานประชุม
                   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       
  นายสมบัติ   คุณแก้ว

ตำแหน่ง  นิติกร  ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  088-5392324
E-mail  nitikorn_mk2@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
  นายเศรษฐ์ศักดิ์   คุณแก้ว

ตำแหน่ง  นิติกร ชำนาญการ

โทรศัพท์  081-2681962
E-mail  setsak_tong@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
       
  สิบเอก พงษ์พัฒน์  ปักกาโล

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์  091-0579700

E-mail

หน้าที่รับผิดชอบ

 

   
   
       
     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-11-05 (12218 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]