สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.166.232.243
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.166.xxx.xxx
194.187.xxx.xx
164.132.xxx.xx
64.233.xxx.xx
107.150.xx.xx

  ทั้งหมด: 7
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

?block
เว็บโรงเรียน
ยังไม่มีข้อมูล
Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 พันธกิจ


พันธกิจ  ( Mission )

   

          พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขยายโอกาส  ทางการศึกษาให้ทั่วถึง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  เข้าสู่ความเห็นผู้นำ  ประชาคมอาเซียน  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนสงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (2191 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]