สารสนเทศ

ITA เขตพื้นที่สุจริต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มแผนฯ
กลุ่มบุคคล
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่ม DLICT
กลุ่มพัฒนาครู

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
34.226.208.185
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 9
34.226.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
160.202.xx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 9
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 ยุทธศาสตร์        จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา 


สงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2017-11-30 (1048 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]