@รร.บ้านหนองแก โรงเรียนดีของชุมชน:จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ2564

วันที่ 30 มีนาคม2565 ดร.ไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันประจำปีการศึกษา 2564         .

… โดยทางโรงเรียนได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากท่านพระครูปัญญาสราธิคุณ เจ้าคณะตำบลลานสะแก  นายสมหมาย มณีจันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก  นายทินวัฒน์ จันทราช กำนันตำบลลานสะแก นายปัญญา ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านป่ายาง และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งผู้ปกครองที่ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

WordPress Video Lightbox Plugin