นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

-เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวละมุล อนุสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายณวัตน์ จันทเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 และนายวุฒินันทร์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.กฤต​ สุวรรณ​พรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม

WordPress Video Lightbox Plugin