นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประชุมสัญจรพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.นาเชือก และอ.ยางสีสุราช

นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประชุมสัญจรพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.นาเชือก และอ.ยางสีสุราช

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ นายเอกศักดิ์ จันทะกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์  จัดประชุมสัญจรพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.นาเชือก และอ.ยางสีสุราช ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติสถานศึกษา สพป.มค.2 โดยนายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการดำเนินการจัดการศึกษาแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน อำเภอนาเชือก และ เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอยางสีสุราช โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  // <ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด>

WordPress Video Lightbox Plugin