สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน และนายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 และที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงระหว่างภาวะวิกฤตการระบาดของ ไวรัสโคโรน่าโควิด 2019 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยในการจัดรูปแบบการประชุมมีการเว้นระยะห่างการนั่งอย่างน้อย  2 เมตร ตามมาตรการ การควบคุมโรคระบาด ที่มีการกำหนดไว้

 

WordPress Video Lightbox Plugin