สพป.มหาสารคาม เขต 2 รับมือโควิด 19 จัดจุดคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ดำเนินการตามนโยบายสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดจุดคัดกรองให้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยมีการให้ บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย บริการเจลล้างมือ ก่อนเข้าติดต่อราชการในกลุ่มงาน ทั้งนี้เพื่อ เป็นการป้องกัน และสร้างความปลอดภัย ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตและผู้ที่มาติดต่อราชการเองเป็นเบื้องต้น

WordPress Video Lightbox Plugin