สพป.มหาสารคาม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2

วันที่ 3 มกราคม 2563 สพป.มหาสารคาม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2