วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 นายสุกิจ กลางสุข รอง.ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 2 ติดตามผลการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล

วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563 นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ติดตามผลการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covi-19) ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 - 12 อำเภอนายเชือก ในการนี้มีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ บรรยาการเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

WordPress Video Lightbox Plugin