ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 คนใหม่

เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ และนายเอกศักดิ์ จันทะกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  พร้อมบุคคลากรในสำนักงานเขต และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 อำเภอ 16 กลุ่มเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คนใหม่ โดยมีคณะผู้ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 2 เขต3 และ สพม. 27  ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจ ในโอกาสการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น///[ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศทั้งหมด]

 

WordPress Video Lightbox Plugin