การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยนางสุมาลย์ สุรมณี ผู้ทรงคุณด้านการบริหารการศึกษา และนายพิชัย ชุบสุวรรณ ผอ.ร.ร.เมืองวาปีปทุม เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 นายไพฑูรย์ มะเสนะ ผอ.ร.ร.บ้านดอนหัน และนายสายัญห์ เอื้อกิจ ผอ.ร.ร.บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย

WordPress Video Lightbox Plugin