นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง.ผอ.สพป. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมบุคคลากรในสำนักงานและตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 คนใหม่

เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมบุคคลากรในสำนักงานเขต และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 อำเภอ 16 กลุ่มเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ และนายเอกศักดิ์ จันทะกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คนใหม่ โดยมีคณะผู้ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และขอนแก่นเขต 5 ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจ ในโอกาสการย้ายมารับตำแหน่งใหม่ของท่านรองไพทูรย์ ชาวโพธิ์ และรองเอกศักดิ์ จันทะกา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น///[ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศทั้งหมด]

WordPress Video Lightbox Plugin