นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ติดตามผลการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางไกล

นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ติดตามผลการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covi-19) ในเขตพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช

 

WordPress Video Lightbox Plugin