นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมขอความเห็นชอบการควบรวมโรงเรียนบ้านหารฮี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 นางสาวละมุล อนุสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมขอความเห็นชอบการควบรวมโรงเรียนบ้านหารฮีให้ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)จากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน

WordPress Video Lightbox Plugin