นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นำทีมร่วมรับฟังการประชุมทางไกล จาก สพฐ.

นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน นายสุกิจ กลางสุข และ ดร. วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงระหว่างภาวะวิกฤตการระบาดของ ไวรัสโคโรน่าโควิด 2019 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยในการจัดรูปแบบการประชุมมีการเว้นระยะห่างการนั่งอย่างน้อย  2 เมตร ตามมาตรการ การควบคุมโรคระบาด ที่มีการกำหนดไว้

 

WordPress Video Lightbox Plugin