นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่นกับวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่นกับวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมพระศรีสุวรรณวงศา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

WordPress Video Lightbox Plugin