นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน นายสุกิจ กลางสุข และ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ฯลฯ

                       วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2
พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน นายสุกิจ กลางสุข และ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) หลังกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ ออกอากาศทางช่องฟรีทีวี จำนวน 17 ช่อง โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้าน ประแหย่ง จำนวน 3 หลัง และโรงเรียนบ้านโคกไร่ จำนวน 3 หลัง เพื่อรับทราบถึงบริบทและข้อจำกัดในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อีกทั้งเป็นการวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไป ในการนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทั้งสองโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

WordPress Video Lightbox Plugin