ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายอำเภอวาปีปทุม โดยมีศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายฯ พร้อมด้วยประธานและเลขานุการกลุ่มเครือข่ายฯเป็นกรรมการร่วมในการประเมินครั้งนี้  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรให้อำนวยความสะดวกในการประเมินและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

WordPress Video Lightbox Plugin