ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนในการต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจสำนักงาน กศน. และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใตสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดมหาสารคามร่วมให้การต้อนรับ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และในการนี้ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ได้มอบนโยบายด้ายการศึกษา แก่หัวส่วนราชการและภารกิจของสำนักงาน กศน. และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

WordPress Video Lightbox Plugin