ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รอง.ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 2 ติดตามผลการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน

วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563 ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ติดตามผลการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covi-19) ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 - 5 อำเภอวาปีปทุม ในการนี้มีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ บรรยาการเป็นไปด้วยความอบอุ่น

WordPress Video Lightbox Plugin