การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายจำนงค์  สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และ ผอ.สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมทศึกษามหาสารคาม เขต 2          

WordPress Video Lightbox Plugin