กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 10-11 อำเภอนาเชือกจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 10 - 11 อำเภอนาเชือกจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 ถึง 24 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรพ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ร่วมเป็นกำลังใจแก่นักเรียน โดยมีท่านนุกูล สิงห์สุพรรณ ประธาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 11  และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมดูแลและให้กำลังใจนักเรียนอย่างใกล้ชิด

WordPress Video Lightbox Plugin