กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 อำเภอนาเชือกจัดการสอบ Pre o-net ณ โรงเรียนบ้านปอพาน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 อำเภอนาเชือกจัดการสอบ Pre o-net ณ โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน เพื่อเตรียมรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการจัดสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้

WordPress Video Lightbox Plugin