กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 4 อำเภอวาปีปทุมจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 4 อำเภอวาปีปทุมจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 ถึง 24 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสนาม โดยมีนายจำนงค์สุดาเดชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ประธาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 4 และท่านผู้อำนวยการ โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจ การดำเนินโครงการในครั้งนี้

WordPress Video Lightbox Plugin