กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 อำเภอวาปีปทุมจัดการสอบ Pre o-net

วันที่่ 9 มกราคม 2563 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 อำเภอวาปีปทุมจัดการสอบ Pre o-net ณ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ เพื่อเตรียมรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการจัดสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสุจิตร ปานจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกลุ่มเครือข่าย โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้

WordPress Video Lightbox Plugin