กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 ดำเนินการจัดสอบ Per – onet ณ โรงเรียนบ้านนาข่า

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 อำเภอวาปีปทุมจัดการสอบ Pre o-net เพื่อเตรียมรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครํ้งที่ 1 ในการจัดสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสําเรียง เชาระกำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่า ประธานกลุ่มเครือข่าย โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้

 

WordPress Video Lightbox Plugin