โรงเรียนบ้านเม็กดำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 นำนักเรียนเข้าแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์การบิน ณ โรงเรียนนายร้อยพระเจ้าเกล้า

โรงเรียนบ้านเม็กดำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 นำนักเรียนเข้าแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์การบิน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลเจ้าเกล้า

โรงเรียนบ้านเม็กดำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 นำนักเรียนเข้าแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์การบิน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลเจ้าเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลเจ้าเกล้า ได้จัดกิจกรรม การแข่งขัน เดิน - วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62 ครั้งที่ 25 ในกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกาย ใจ จิตปัญญา กระบวนการเรียนรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน รร.จปร. ขึ้น ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 : โรงเรียนบ้านเม็กดำได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในงานนี้ 

WordPress Video Lightbox Plugin