โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 9 จัดกิจกรรมไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9  จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู ระลึกถึงพระคุณครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ มีการเจิมหนังสือ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครูนักเรียน และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 

 

WordPress Video Lightbox Plugin