โรงเรียนบ้านหนองนาในเปิดสนามเด็กเล่นในร่ม

นายสุเรน ขัตติยะวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 และนายวุฒินันทร์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 เป็นประธานในการเปิดสนามเด็กเล่นในร่ม ณ โรงเรียนบ้านหนองนาใน ตำบลขามเรียน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยงบประมาณผ้าป่าสามัคคี จากการมีส่วนของชุมชน ศิษย์เก่า สร้างความสนุกสนานให้เด็กๆ

WordPress Video Lightbox Plugin