โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา​ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่​

​โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา​กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 1 อำเภอวาปีปทุม นำนักเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ​เบญจวรรณ นุยภูเขียว คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา

WordPress Video Lightbox Plugin