โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

WordPress Video Lightbox Plugin