พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อม ให้ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

WordPress Video Lightbox Plugin