ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย