นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะวิทยากร ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 24 โรงเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.วาปีปทุม

 

 

 

WordPress Video Lightbox Plugin