นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 ปฏิบัติหน้าที่ Coaching

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 พร้อมด้วยนางสุมาลย์ สุรมณี อดีต ผอ.รร.วาปีปทุม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นายโกสิน กัณหา ผอ.รร.บ้านหนองไฮ น.ส.มยุรี ทบภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ได้เข้าให้คำปรึกษาแนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Coaching) ครั้งที่ 1 แก่นางวราพร เชิดกลิ่น ผอ.รร.บ้านเหล่าค้อ อ.นาเชือก

WordPress Video Lightbox Plugin