นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 ได้เข้าให้คำปรึกษา (Coaching) นายคมสัน สัตตรัตนำพร

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ คำจันทร์ อดีต รอง ผอ.สพป.มค.2 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผอ.รร.บ้านหัวช้าง น.ส.ธิชาภัสร์ วันทายุทธ นักทรัพยากรบุคคล ได้เข้าให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Coaching) ครั้งที่ 1 นายคมสัน สัตตรัตนำพร ผอ.รร.บ้านมะแซวหนองโง้ง อ.วาปีปทุม

WordPress Video Lightbox Plugin