นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ให้คำปรึกษา (Coaching) ผู้อำนวยการสุพนิต เหมือนสิงห์

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ คำจันทร์ อดีต รอง ผอ.สพป.มค.2 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผอ.รร.บ้านหัวช้าง น.ส.ธิชาภัสร์ วันทายุทธ นักทรัพยากรบุคคล ได้เข้าให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ (Coaching) ครั้งที่ 1 นางสุพนิต เหมือนสิงห์ ผอ.รร.บ้านหัวช้างโคกม่วง อ.ยางสีสุรา

 

WordPress Video Lightbox Plugin