ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ตรวจเยี่ยม สพป.มหาสารคาม เขต 2

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานของ สพฐ.และรับทราบปัญหาการปฏิบัติราชการ ของ สพป.มหาสารคาม เขต 2 โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์  รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2

WordPress Video Lightbox Plugin