งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดการแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

WordPress Video Lightbox Plugin