กิจกรรมเพื่อสังคมและรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา ณ รร.เทศบาลนาเชือก …….

วันที่ 10 มิ.ย. 62 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ท่าน ผอ.สพป.มค.2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเพื่อสังคมและรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา ณ รร.เทศบาลนาเชือก โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 3 โรง คือ รร.บ้านปลาขาว / รร.บ้านโคกมนโนนทอง และ รร.บ้านดงแคน

WordPress Video Lightbox Plugin