การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจำนวน 2 รุ่น โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายจำนงค์ สุดาเดช เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมแสดง สัญลักษณ์การต้านการทุจริตในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคมพ.ศ 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2

 

WordPress Video Lightbox Plugin