การฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562

ท่าน รองไพฑูรย์  อนุสัตย์  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทวบทวนผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 วันที่ 14 มิ.ย.62 ณ หอประชุม สพป.มมหาสารคาม เขต 2

WordPress Video Lightbox Plugin