กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง ณ สนามโรงเรียนบ้านสนาม โดยมีนายพลวัตร วัฒนบุตร ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4 เป็นประธาน โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย นำลูกเสือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน

WordPress Video Lightbox Plugin