กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านเม็กดำ โดยมีนายสุเรน ขัติยะวงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯกล่าวรายงานวัถตุประสงค์การดำเนินโครงการ พร้อมศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและครูผู้สอนในรายวิชาหลัก คือ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

WordPress Video Lightbox Plugin